Chestionar organizare cursuri de formare profesională

SRGF își propune să continue organizarea cursurilor de formare profesională continuă în domeniul ingineriei geotehnice, la nivel național. În acest scop, am realizat un sondaj pentru a afla care este interesul pentru astfel de acțiuni și ce tipuri de astfel de cursuri își doresc membrii comunității noastre.

Redăm în continuare principalele rezultate ale sondajului pe baza cărora vom organiza cursurile de formare profesională.

 1. Sunteți de interesat(ă) să urmați cursuri de formare profesională continuă organizate de SRGF în domeniul ingineriei geotehnice?
Chart, pie chart

Description automatically generated
 1. Care sunt criteriile pe baza cărora ați decide să participați în cadrul unor cursuri de formare profesională continuă organizate de SRGF?
Chart, bar chart

Description automatically generated
 1. Ce format de organizare a cursurilor considerați că vă avantajează cel mai mult?
Chart, bar chart

Description automatically generated
 1. În cazul în care se organizează cursuri cu prezență fizică în sală de curs, în ce orașe ați prefera să fie acestea susținute?
Chart, pie chart

Description automatically generated
 1. Ce subiecte ar fi de interes pentru dvs. în cadrul cursurilor de formare profesională continuă în domeniul ingineriei geotehnice?
A picture containing text

Description automatically generated
Chart, bar chart

Description automatically generated
 1. Puteți menționa aspectele pe care le doriți detaliate în cadrul cursurilor (de ex. calculul tasării pentru fundații directe, calculul capacității portante a terenului de fundare, conținutul Studiului Geotehnic, tipul încercărilor de teren și/sau de laborator necesare pentru diferite lucrări etc.)?
 • Conținutul studiului geotehnic x19
 • Tipul și numărul încercărilor de teren și/sau de laborator necesare pt diferite terenuri și lucrări x25
  • Tema de realizarea a Studiului Geotehnic
  • Utilizarea si corelarea rezultatelor testelor in situ la determinarea paramentrilor geotehnici si a capacitatii portante
  • Interpretarea incercarilor in situ (CPT, SPT) și corelarea acestora cu datele obtinute in laborator pe probe netulburate
  • Incercari in teren DPL si DPM
  • Determinarea indirecta in urma incercarilor in teren a caracteristicilor fizico mecanice
  • Investigații de tipul CPT; Marchetti, etc.
 • Incercari cu placa dinamica
 • Crearea modelului geotehnic al terenului prin investigatii directe (observatii in situ, sondaje, analize de laborator, etc.) si ulterior confirmarea acestuia prin software specializat (Plaxis, Phase2, etc)
 • Calculul fundațiilor directe – calculul tasărilor și al capacității portante a terenului de fundare x25
  • Calculul coeficientului de pat x 2
  • Detreminarea rigiditatii terenului pentru modelarea interactiunii teren-structura la actiuni statice si dinamice
  • Dimensionare fundatii directe/indirecte atat din punct de vedere geotehnic cat si structural
 • Calcul stabilitate masiv de pamant x7
 • Calculul structurilor de sprijin pentru excavatii adanci in zone urbane, cu MEF
 • Terenuri dificile, PSU, PUCM x 2
 • Imbunătățirea pământurilor cu incluziuni rigide/coloane de balast
 • Dimensionarea pernelor de pământ/balast, 
 • Capacitate portanta a pilotilor, in terenuri puternic compresibile, calculul de verif a susceptibilitatii la lichefiere, calculul chesoanelor, calculul fundatiilor pe pilori in regim dinamic
 • Tasarea rambleelor
 • Studii de caz x10
 • Exemple de calcul, rezolvarea unor situatii concrete intilnite x 2
 • Metode de calcul simple si avansate pentru structurile geotehnice.
 • Proiectare geotehnica asistata de calculator
 • Verificarea la starea limită ultimă, verificarea la starea limită de exploatare, proiectarea geotehnică
 • Analiza spectrală a interacțiunii teren fundare – tipuri de fundatii și răspunsul seismic și comportarea postseismica
 • managementul riscului geotehnic major. Obligatii si responsabilitati in triada Proiectant (inclusiv elaboratorul studiului geotehnic) – Executant – Beneficiar