EVENIMENTE

Primul Simpozion National de Geotehnica Mediului

Filiala Bucureşti a Societății Române de Geotehnică şi Fundații (SRGF), ȋmpreună cu Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti organizează pentru prima dată un Simpozion Național de Geotehnica Mediului. Preocupările legate de Geotehnica Mediului datează de cca 20 de ani la UTCB şi ele au fost prezentate constant de-a lungul anilor ȋn secțiuni dedicate ale conferințelor sau simpozioanelor naționale, neavând, ȋnsă, până ȋn prezent o manifestare dedicată.

Manifestarea se ȋnscrie şi ȋn seria de evenimente prilejuite de ȋmplinirea a 200 de ani de ȋnvățământ tehnic ȋn Bucureşti.

Cu acest prilej, al Primului Simpozion Național de Geotehnica Mediului, Filiala Bucureşti a SRGF a adresat invitația dnului Prof. Mario MANASSERO (Politecnico di Torino), ȋn prezent Vicepreşedinte pentru Europa al ISSMGE, de a susține ȋn România prestigioasa Conferință „R.K. Rowe Lecture” pentru care a fost nominalizat ȋn 2017 de către ISSMGE şi pe care o va susține pe plan mondial ȋn următorii 4 ani, invitație pe care a acceptat-o. Titlul Conferinței „R.K. Rowe” 2017 este „On the fabric, intrinsic and state parameters of active clays for contaminant control”.

Tematicile Simpozionului:

–         Depozite de deşeuri

–         Aplicații ale geosinteticelor ȋn Geotehnica Mediului

–         Evaluarea riscurilor – hazarduri naturale şi antropice asupra mediului

–         Contaminarea pământurilor, tehnici de remediere

–         Tehnologii şi structuri geo – energetice

–         Reutilizarea deşeurilor şi subproduselor ȋn Ingineria Geotehnică

Va asteptam!

SRGF Filiala Bucuresti

Perioada de desfasurare: Luni, Iulie 2, 2018 – 09:00 – 17:00