EVENIMENTEGeneral

Adunarea Generală a SRGF

În 10.03.2022, ora 15:00, va avea loc Adunarea Generală a SRGF.

Pe ordinea de zi avem:
• Aprobarea rapoartelor de activitate pe anul 2021
• Aprobarea execuției financiare pe anul 2021
• Aprobarea planului de activitate propus pentru anul 2022
• Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2022
• Aprobarea cotizațiilor pentru anul 2022
• Aprobarea includerii de noi membri SRGF și excluderea membrilor neplătitori
• Alte informări activități S.R.G.F.
• Diverse

Întrunirea va avea loc online, prin platforma Microsoft Teams accesând link-ul primit prin email.

Întrucât la 25.02.2022 nu a fost întrunit cvorumul, în cadrul ședinței reluate în data de 10.03.2022 se vor putea lua decizii indiferent de numărul celor prezenți.