EVENIMENTENOUTATI

CONVOCARE ADUNAREA GENERALÄ‚ A MEMBRILOR SRGF

In data de 24 februarie 2023 – ora 10:00, va avea loc ONLINE, Adunarea Generala a membrilor SRGF – prima convocare.

Intrucat, de regula, nu se atinge cvorumul la prima convocare, se face si convocarea a 2-a, care va fi cea finala:

– convocarea a 2-a – finala – Vineri, 3.03.2023 – ora 13:00FIZIC, dupa seminarul “Sustenabilitatea structurilor geotehnice”, la UTCB

Ordinea de zi a Adunarii generale este urmatoarea:

  1. Aprobarea Rapoartelor de activitate 2022
  2. Aprobarea Raportului financiar 2022
  3. Aprobarea Planurilor de activitate 2023
  4. Aprobarea bugetului 2023
  5. Aprobarea cotizatiilor 2023
  6. Modificari statut SRGF
  7. Aprobare membri noi
  8. Diverse