Uncategorized

IN MEMORIAM – Profesor Universitar Emerit D.H.C. dr. ing. ANGHEL STANCIU

DE LA PĂMÂNT PÂNĂ LA CER, ÎN 73 DE ANI DE VIAȚĂ

Ca și pentru copaci, pentru oameni viața înseamnă creștere, pornind de la rădăcinile locului în care ne-am născut, prin ridicare apoi până la cer.

S-a petrecut acum din această lume la Cer, Domnul Profesor universitar emerit dhc.dr.ing. Anghel STANCIU,după o viață dedicată neobosit progresului cunoașterii în Ingineria Geotehnică, pornind de la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, către toată lumea.

Rădăcini a prins la 15 august 1949, în comuna Toporu, județul Giurgiu, de copil dovedind o vie dorință de cunoaștere, alimentată permanent de o curiozitate pentru înțelegerea legităților fizice ce guvernează natura și știința. În 1967 devine, prin concurs, student la Institutul de Construcții din București (acum Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB), specializarea Construcții și întreținere feroviară și poduri, absolvind cu nota 10 examenul de diplomă. Prin repartiție guvernamentală ajunge la Facultatea de Construcții din Institutul Politehnic Iași (actualmente Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” – TUIASI) și devine asistent universitar în anul 1972. Aici îi rodesc noile rădăcini care îl vor hrăni spiritual următorii 50 de ani, devenind Ieșean, iubind și dăruind Iașului, Politehnicii Ieșene, timpul și energia necesare dezvoltării prosperității prin educație.

Spirit independent, ambițios și exigent, și-a clădit crez prin muncă și învățare continuă, excelând ca profesor și mentor pentru numeroase generații de studenți, mulți dintre aceștia devenind purtători ai aceluiași stindard al calității desăvârșite în profesie.

A inițiat și condus echipe de cercetare, în domeniul Ingineriei Geotehnice, având în permanență colaboratori și discipoli în elaborarea a numeroase publicații, cărți și lucrări științifice, pe teme fundamentale din acest domeniu, provocator prin imensa variabilitate a aceluiași material etern, pământul.

Enumerarea anterioară include într-o măsură mult prea generală rezultate excepționale, care necesită o prezentare detaliată spre recunoașterea importanței realizărilor care au definit în mare măsură, viața Profesorului.

Într-un domeniu în care aparatura de încercare de laborator nu putea fi diversificată prin achiziții, înainte de 1990, a creat prototipurile a două aparate complexe (ulterior fiind și brevetate), pornind de la concept până la realizare și demonstrarea utilității lor: Consolidometrul și Aparatul de Compresiune Biaxială.

În ultimii ani, când noile aparate de laborator existente pe piață au căpătat noi valențe majoritar prin digitalizare, Profesorul Anghel STANCIU a implementat două noi concepte de operare a unor aparate clasice, creând prototipurile pentru  Noul Edometru cu Dublă Acțiune si Noul Echipament pentru determinarea rezistenței la forfecare pe plan obligat vertical (ambele echipamente fiind recent brevetate).

Profesorul a creat istorie și în domeniul publicării de carte, atât prin cursurile universitare în format tipărit: Geotehnica (2014), Tuneluri și Metropolitane (2016) și Structuri de Sprijin în Ingineria Geotehnică (2018), cât mai ales prin Tratatele Științifice FUNDAȚII vol I – Fizica și Mecanica Pământurilor (2006) pentru care i-a fost acordat premiul ”Anghel Saligny” de către Academia Română în 2008,  FUNDAȚII vol II – Investigarea și Încercarea Terenului de Fundare (2016) pentru care i-a fost acordat premiul ”Hermann Oberth” de către Academia Oamenilor de Știință din România în 2018 și FUNDAȚII vol III – Structuri de sprijin în Ingineria Geotehnică(2020).

Față de acestea, de dată mai recentă, sunt și alte cărți ale Profesorului, mărturii ale încrederii de nestrămutat că accesul la cunoaștere trebuie să fie o prioritate a celor care, fiind oameni de școală, sunt obligați să asigure permanent suportul necesar învățării pe tot parcursul vieții, tuturor celor interesați de domeniul ingineriei civile în general și mai ales celor care activează în cel al Ingineriei Geotehnice.

Ancorat în cerințele și necesitățile actuale din Învățământul Superior, pentru care digitalizarea resurselor educaționale în beneficiul studenților este o prioritate, a creat manuale în format electronic, atractive și explicite, însoțite în permanență de exemple de aplicare practică a cunoștințelor nou dobândite, excelent primite în mediul studențesc ieșean, accesabile imediat la nivel național prin postarea pe platforme educaționale special create. 

A devenit Conducător de Doctorat în 1996 și de atunci și-a dedicat o parte a vieții profesionale acestei formări avansate a specialiștilor în Inginerie Geotehnică, promovând prin acest tip de cercetare teme complexe, cu un real folos pentru practicienii din proiectare, consultanță, verificatori de proiecte și experți din domeniul Af – Rezistenţa şi stabilitatea: terenului de fundare a construcţiilor şi masivelor de pământ, Profesorul fiind el însuși Verificator și Expert Af, cunoscător al provocărilor pe care actualul mod de construire îl generează în multiple amplasamente cu mari riscuri geotehnice.

Întotdeauna a crezut în importanța organizării și participării la Conferințe Naționale și Internaționale în domeniul Ingineriei Geotehnice, ca diseminare către colegi specialiști, a rezultatelor obținute prin cercetare științifică proprie, mărturie fiind lucrările publicate și participările la București, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Oradea, Constanța, alternativ față de Amsterdam, Atena, Istanbul, Paris, Viena, Edinburgh, Alexandria, Skopje, Brno, Bratislava, Arlington, Praga, Budapesta, Cartagena, Lagos, New Delhi, Kyoto, Nuernberg.

Având calități de lider de opinie și manager, Profesorul Anghel Stanciu a fost ales în două legislaturi diferite Șef al catedrei de Căi de Comunicații și Fundații iar în perioada 2012-2016, Președinte al Senatului Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, având contribuții importante în consolidarea acestui for de conducere a comunității noastre academice. Cu aceleași calități de necontestat a condus ca Președinte, Filiala Iași a Societății Române de Geotehnică și Fundații, organizația profesională de profil a specialiștilor în Ingineria Geotehnică, menită să promoveze cunoașterea profundă și calitatea lucrărilor de construcții geotehnice și să susțină colaborările multiple în regiune între învățământ, practică și cercetare.

Colegi, colaboratori și discipoli ai Marelui Profesor Anghel Stanciu, trăim cu  regretul că legea firii impune această despărțire pe care nu suntem niciodată pregătiți să o acceptăm.

Ne luăm rămas bun Domnule Profesor, vă purtăm recunoștință veșnică și vă dorim cu gând pios drum lin în lumină!

Irina Lungu