Uncategorized

In memoriam Ovidiu Arghiroiu

Dr. ing. Ovidiu Arghiroiu
Dispariția Domnului Dr. ing. Ovidiu Arghiroiu este un moment greu pentru familia profesională a Societății Române de Geotehnică si Fundații, cu atât mai mult pentru colegii care l-au cunoscut și apreciat din filiala Cluj. A urmat cursurile Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București în perioada 1986-1991, din anul 2000 fiind doctor inginer al aceleiași universități, cu teza: “Comportarea și calculul la acțiuni statice și dinamice la structuri subterane”.
Experiența profesionala în domeniul proiectării structurilor, predominant în domeniul lucrărilor subterane, drumurilor, podurilor, tunelelor, căilor ferate îl face unul dintre profesioniștii respectați din România. Dintre pozițiile ocupate de-a lungul unei cariere impresionante sunt de menționat: 2015-2018  Inginer principal – Serviciul Programarea si Urmărirea Investițiilor Secretar al Consiliului Tehnico-Economic (C.T.E.) al ABA Crișuri Oradea, 2013-2015 Consilier Tehnic al Directorului General Metroul S.A. București, 2003-2013 Director Executiv – Direcția Proiectare si Cercetare – Manager de Program, Manager de Proiect Metroul S.A. București. Din anul 2017 domnul Dr. ing. Ovidiu Arghiroiu a fost șef de lucrări în cadrul Universității din Oradea – Facultatea de Construcții, Cadastru si Arhitectura, în perioada 1997-2005, fiind cadru didactic asociat la Universitatea Tehnica de Construcții București – Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Dintre calificările obținute de-a lungul carierei amintim: Diriginte de Șantier în domeniile: 2.4. Lucrări de construcții: construcții civile, industriale, agricole – categoriile de importanta A, B, C, D,  3.1.  Lucrări de construcții: drumuri, poduri, tunele, metrou, tramvai, piste de aviație, transport pe cablu – de interes național, județean si local, 4. Lucrări de construcții: cai ferate; 5.3. Lucrări hidrotehnice, categoria de importanta B, Responsabil Tehnic cu Execuția – RTE, în următoarele domenii: 1.1. Construcții civile, industriale si agricole; 2.4. Construcții tunele si metrou;  11.1. Lucrări speciale de fundații, Verificator de proiecte și expert tehnic atestat, la cerințele:  A4.3. Rezistenta si stabilitate pentru construcții tunele; B2 Siguranța in exploatare pentru construcții tunele; D Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecția mediului pentru toate domeniile; Af Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor si a masivelor de pământ Preocupările profesionale l-au făcut să fie membru al ITA (International Tunneling Association), ART (Asociația Romana de Tuneluri), AICPS (Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri), SRGF ( Societatea Romana de Geotehnica si Fundații), din 2016 fiind membru in Comitetul executiv al S.R.G.F. Din 2017 este Membru corespondent al Academiei de Ştiințe Tehnice din România (ASTR), Secția „Construcții și urbanism”. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor! Este trist să-i pierdem pe cei dragi, pe rude și prieteni și este de două ori mai trist dacă ne părăsesc oameni tineri, profesioniști și talentați.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul!

Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Ilieș
Societatea Romana de Geotehnica si Fundații –Vicepreședinte Președinte Filiala Cluj